درحال دریافت اطلاعات
۱۱۰۰ لغت پرکاربرد در اخبار انگلیسی
منتظر بمانید...
تبلیغات : با ما دیده شوید

۱۱۰۰ لغت پرکاربرد در اخبار انگلیسی

نویسنده : محبوب اخدر

درباره کتاب

۱۱۰۰ لغت پرکاربرد در اخبار انگلیسی

در پی سالها جستجوی مداوم در اینترنت، به منابع جالبی دست یافته ائیم که این منابع میتوانند سرعت زبان آموزان را در رسیدن به سر منزل مقصود تا حد قابل توجهی افزایش دهند. کتابی که پیش رو دارید مجموعه معروف ۱۵۰۰ لغت کلیدی است که ۴۰۰ لغت آن بدلیل سادگی بیش از حد حذف شده اند. برای تمام این لغات هم ترجمه انگلیسی و هم ترجمه فارسی وجود دارد که در ترجمه فارسی نیز معنی دقیق کلمه ( آنگونه که مد نظر منبع بوده ) آورده شده است.

۱۱۰۰ لغت پرکاربرد در اخبار انگلیسی
محبوب اخدر

دانلود کتاب

نام کتاب : ۱۱۰۰ لغت پرکاربرد در اخبار انگلیسی
نویسنده : محبوب اخدر
حجم : 1287

جهت مشاهده تمام کتابهای این کتابخانه، کلیک کنید