درحال دریافت اطلاعات
مکالمات روزمره انگلیسی به روش خارق العاده
منتظر بمانید...
تبلیغات : با ما دیده شوید

مکالمات روزمره انگلیسی به روش خارق العاده

نویسنده : محمد رشیدی

درباره کتاب

مکالمات روزمره انگلیسی به روش خارق العاده

TEC Method سیستم آموزشی جدیدی است که برای اولین بار فکرافزارهایی به سبک لایتنر را نوشتاری کرده و نیاز به وسایل گرانقیمت و حجیم را مرتفع ساخته و آن را در غالب چند کتاب، کتابچه و فلش کارت عرضه نموده است. البته در این جا تمام جملات مربوط به کتاب اول، یکجا و بدون رعایت روش EC Method آورده شده است. TEC Method از بین چهار رکن اساسی یادگیری (یعنی خواندن، نوشتن، صحبت کردن و شنیدن) رکنِ نوشتن (writing) را محور قرار داده و به این وسیله قصد دارد سه رکن دیگر را همزمان و همراستا با آن درگیر سازد. زیرا هنگام نوشتن انسان ناخودآگاه با خود حرف میزند (یک مکالمه درونی)، بعضیها زیر لب و بعضیها ذهنی (speaking)؛ سپس زیر لب گوییها یا گفتار های ذهنی از طریق گوش یا مغز شنیده میشوند (listening)؛ و زمانی که مینویسیم، یک بار دیگر با چشم آن را میخوانیم (reading).

مکالمات روزمره انگلیسی به روش خارق العاده
محمد رشیدی

دانلود کتاب

نام کتاب : مکالمات روزمره انگلیسی به روش خارق العاده
نویسنده : محمد رشیدی
حجم : 271

جهت مشاهده تمام کتابهای این کتابخانه، کلیک کنید